Naše služby

Vedení účetnictví

Poskytujeme komplexní služby vedení finančního účetnictví:

 • střediskové účetnictví, vedení zakázek
 • metodické vedení
 • zaúčtování prvotních dokladů
 • kontrola již pořízených dokladů
 • příprava interních dokladů potřebných k správnému vedení účetnictví
 • zpracování měsíční závěrky
 • zpracování podkladů pro DPH, zpracování přiznání DPH
 • příprava daňových a statistických hlášení dle českých zákonů a vyhlášek
 • roční účetní uzávěrky včetně dokladových inventarizací

Daňové poradenství

Kromě prodlužování termínu pro podání přiznání daně z příjmů pro fyzické i právnické osoby o tři měsíce na základě udělené plné moci daňovému poradci poskytujeme také:

 • komplexní poradenství v oblasti českých daní
 • daňová optimalizace a plánování
 • zpracování daňového a účetního odpisového plánu
 • sjednání výše daně s místně příslušným správcem daně
 • zpracování odborných stanovisek a daňových analýz

Účetní poradenství

 • organizace zpracování účetnictví
 • nastavení pravidel a vyhotovení směrnic
 • zpracování daňového a účetního odpisového plánu
 • sestavení účetní osnovy
 • sestavení výchozí bilance účtů
 • stanovení postupů při zavádění operativních evidencí
 • průběžná kontrola účetnictví
 • organizace inventurních prací

Vedení mzdové agendy

Vedení mzdové agendy pro malé i velké organizace. Splníme veškeré zákonné povinnosti spojené se zpracováním mzdové agendy:

 • vedení mzdových listů
 • zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • zpracování měsíčních hlášení pro SSZ a zdravotní pojišťovny
 • přihlášení a odhlášení zaměstnance
 • vyúčtování daně vybírané srážkou
 • vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Pro všechny druhy pracovních poměrů:

 • hlavní či vedlejší pracovní poměr
 • dohoda o pracovní činnosti
 • dohoda o provedení práce

Pro odměňování dle obchodního zákoníku:

 • odměna jednatele
 • odměna členů statutárních orgánů (představenstvo, dozorčí rada, orgány družstva)
 • jiné

Pro Vás připravíme:

 • převodní příkaz pro banku (elektronický, běžný)
 • výplatní pásky
 • výplatnice po střediscích
 • rekapitulace mezd a libovolné přehledy dle Vašich potřeb

Daňová přiznání

 • daň z příjmů právnických osob
 • daň z příjmu fyzických osob
 • přiznání k DPH
 • silniční daň
 • daň z nemovitostí
 • daň z převodu nemovitostí
 • souhrnné hlášení
 • vyúčtování daně z příjmu fyzických osob
 • přiznání k dani darovací

Audit

Nabízíme zajištění veškerých auditorských služeb, mezi které patří:

 • statutární audit
 • dobrovolný audit
 • auditorské ověření čerpání dotací EU
 • kontroly účetnictví
 • finanční due diligence
 • personální audity

Zpracování je zajištěno smlouvou o dílo, které mimo jiné obsahuje:

 • odpovědnost za škodu krytou pojistkou
 • mlčenlivost
 • zastupování při kontrolách (Finanční úřad, OSSZ, VZP)
 • dojíždění do firem